اطلاعیه ها و مناسبت ها

اطلاعیه

شب شعر بصیرت

مسابقه تلگرامی تدبر در قرآن

آموزش تجوید

اطلاعیه

اطلاعیه

 

پرداخت ۶ ماه حق الزحمه توسط دولت و ۲ سال معافیت بیمه ای برای بنگاه های فعال ( تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و خدماتی ) با ثبت نام در سامانه کارورزی https://karvarzi.mcls.gov.irبا مهارت ورزی  دانش آموختگان دانشگاهی اقدام نمایند.

همایش شیرخوارگان حسینی