پاسخ به سوالات

پاسخ به سوالات

سوال و جواب دانش آموزان مدرسه حلیمه تاریخ 13/11/93 مدرس: پورقیومی
1 – اگر شصت پای یک نفر لاک زده باشد و وضو بگیرد آیا وضو صحیح است ؟
جواب: اگر هنگام مسح پا بر روی دیگر انگشتان مسح نماید وضو صحیح است و لی برای انجام غسل ، باید تمام انگشتها بدون لاک و هر نوع مانع دیگر باشد.
2- آیا می توان فقط مرجع تقلید را نیت کرد و رساله اش نخرید؟
جواب: ملاک ، اطلاع از فتوا و نظرات فقهی مرجع تقلید و نیز عمل به آنهاست و اگر فردی از طریق سایت ، روحانیون و … بتواند از آن مطلع شود کافی است هرچند داشتن رساله مرجع تقلید درهرزمان دسترسی انسان را به مسائل واحکام شرعی آسان می کند.
3- اگز کسی تاکنون مرجع تقلید نداشته آیا اعمال گذشته او مثل نماز و… صحیح است ؟
جواب : اگراعمالی که انجام داده مطابق با فتوای مرجع تقلیدش بوده اشکال ندارد و گرنه باید جبران و قضا نماید
4- به چه کسی کثیر الشک می گویند؟
جواب: کسی که در یک نماز سه مرتبه شک کند یا فردی که در سه نماز پشت سرهم شک کند
5- اگر کسی روزه بگیرد ولی نمازش را نخواند آیا روزه اش صحیح است؟
جواب : خیر، طبق روایات و اعتقادات ، نماز در راس امور و کلید همه خوبی ها و مقدمه برای قبولی دیگر اعمال می باشد