بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۵

تعداد بازدید: 547

آیا این سخن که ابتدا ایمان بیاور و سپس بفهم درست است؟

آیا این سخن که ابتدا ایمان بیاور و سپس بفهم درست است؟

 

این دیدگاه ریشه در سنت مسیحیت غربی دارد نیکلاس ولتر ستورف معتقد است که اگوسیتن ایده تقدم ایمان بر فهم معرفت را از کلمنت اسکندرانی به ارث برده است: «ایمان می‌آورم تا بفهم»[۱] اما اندیشه تقدم ایمان، بیش‌تر به نام آنسلم قدیس (حدود ۱۱۰۹ ـ ۱۰۳۳ ـ م) شناخته می‌شود. عار معروف این کشیش ایتالیایی این بود که «ایمان بیاور تا بفهمی»[۲] آنسلم با این مثل می‌گوید: در دین با گزاره‌هایی مانند وجود خدا، قضا و قدر، جبرو اختیار و سعادت و شقاوت انسان مواجهیم که انسان نمی‌تواند به آنها معرفت یابد، پس باید نخست و در نقطه آغاز به آنها ایمان آورد و باور کند تا شرط حاصل آید و بعد به درک و اثبات آن نایل شود. نگرش افراطی تقدم ایمان بر فهم را می‌توان امروزه تحت عنوان «فییدئیزم» پی‌جست یعنی گرایشی که با اصالت دادن به ایمان، معرفت و فهم را به حاشیه می‌راند در مقابل، دیدگاهی مطرح است که معتقد به تقدم معرفت بر ایمان است سرآمد این متفکران توماس آکویناس است که ایمان را نحوه‌ای از آگاهی و معرفت تلقی می‌کرد[۳]. اکنون باید دید دیدگاه اسلام چیست؟ پاسخ با این پرسش نیازمند کاویدن رابطه ایمان و فهم و معرفت است. در نسبت سنجی ایمان و معرفت یا فهم می‌توان انواع ذیل را مورد توجه قرار دارد:
الف: ایمان با فهم هیچ ارتباطی ندارد.
ب: ایمان مقدم بر فهم است و فهم پس از ایمان حاصل می‌گردد.
ج: معرفت بر ایمان مقدم است حصول ایمان متوقف بر فهم و معرفت است.
حق آنست که ایمان متبنی بر فهم است هر چند ایمان آوردن در فهم پاره‌ای از حقائق دینی مؤثر است به عبارت دیگر ایمان و فهم توامان هستند و رشد یکی کمال دیگری را به دنبال دارد چنانکه امام علی ـ علیه‌السّلام ـ نیز فرموده‌اند: «الایمان و العلم اخوان توآمان رفیقان لایفترقان» علم و ایمان همانند دو برادر همیشه با هم‌اند و همانند دو رفیقند که از هم جدا نمی‌شوند. اینک به بررسی گزینه‌های فوق و جستن نسبت درست ایمان و معرفت می‌پردازیم
الف: آیا ایمان با معرفت و فهم هیچ ارتباطی ندارد؟
برخی تصور کرده‌اند که ایمان در جایی تحقق پیدا می‌کند که فهم و معرفت نباشد ایمان یعنی«پرواز در ابرهای ندانستن»[۴] و عده‌ای دیگر گفته‌اند «شک کاملاً با ایمان دینی سازگاری دارد، و نه فقط سازگاری دارد بلکه مولفه ایمان دینی است»[۵] اینگونه نسبت سنجی میان ایمان و معرفت از تصور نادرست آنان از ایمان سرچشمه می‌گیرد آنان گمان نموده‌اند ایمان یعنی تسلیم محض و کورکورانه در حالیکه ایمان در لغت یعنی تصدیق با خضوع و در اسلام یعنی تصدیق عالمانه به همراه خضوع و عمل. از امام علی ـ علیه‌السّلام ـ پرسیده شد که ایمان چیست؟ فقال ـ علیه‌السّلام ـ:« الایمان معرفه بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالار کان»[۶]« در ایمان معرفت قلبی، اقرا لسانی و رفتار جوارحی است». اینک به نمونه‌های دیگری از متون دینی اشاره می‌شود که بر ارتباط نزدیک ایمان ومعرفت دلالت می‌کند:
۱٫ لا اکراه فی الدین قدتبین الرشده من الغّی فمن یکفرو بالطاغوت و یومن بالله فقد استمسک با العروه الوثقی[۷] این اشاره دارد آنگاه که حق و باطل روشن شده است انسان بدون هیچ اکرامی می‌تواند کفر با ایمان را برگزیند.
۲٫ «و اذا تیلی علیهم قالوا آمنابه انّه الحق من ربنّا»[۸] این آیه بیان می‌کند آنان ایمان به آیات الهی آوردند زیرا آن آیات را حق نازل شده از سوی خداوند دانستند.
۳٫ از امام علی ـ علیه‌السّلام ـ روایت شده است که فرمودند انسان حقیقت ایمان را نمی‌چشد مگر آن که در امر سه ویژگی باشد تفقه در دین و صبر بر مصائب وتقدیر و تدبیر نیکو در امر معاش[۹] یعنی یکی از ریشه‌های ایمان معرفت و فهم است نه شک و شکاکیت البته هر چند علم و معرفت عامل دخیل در ایمان هست اما معرفت تمام ایمان نیست شاهد بر این مدعا آیه شریفه «و حجدوا بها واستیقنتها أنفسهم»[۱۰] است که بیان می‌کند با آنکه دانستند که معجزه خداست باز آن را انکار کردند و کفرور زیدند. یا آیه شریفه‌ای که می‌فرماید: «ان الذین ارتّدوا علی او بارهم من بعد ما بین لهم الهدی»[۱۱] یعنی پس از بیان شدن و روش شدن راه هدایت باز به دین پشت کرده و مرت شدند نتیجه آنکه گزینه الف باطل است و حق آنست که ایمان با فهم مرتبط است و یکی از ارکان ایمان فهم و معرفت است.
ب: آیا فهم پس از ایمان حاصل می‌شود؟
با توجه به آنچه در بند الف گذشت نباید انسانها را به ایمان کورکورانه دعوت کرد بلکه باید با ارائه استدلال و راهکارهای دستیابی به معرفت و فهم از آنها انتظار ایمان داشت و خداوند سیره انبیاء را در دعوت به تعالیم انبیاء همینگونه معرفی کرده است و فرموده است: «ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموغطه الحسنه»[۱۲] ای پیامبر مردم را به حکمت و اندرز به راه پروردگارت دعوت کن و نیز از همین جهت است که خداوند انسانهایی را که از روی علم و معرفت ایمان نیاورده‌اند بلکه بطور مقلدانه و در پیروی از آباء و اجدادشان اعتقاداتی پیدا کرده‌اند مذمت نموده است و فرموده: «و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباء نا أولوکان آباء و هم لایعقلون شیئّا و لا یهتدون»[۱۳] خداوند ایمان رنخاسته از عقلانیت ومعرفت را مذمت می‌کند البته ایمان و عمل به لوازم ایمان مانند تقوا مایه حصول روشنایی و معرفت می‌شود و از این رو انسان به فهم پاره‌ای از حقائق پس از ایمان و تقوا نائل می‌شود شاهد بر این سخن مانند آیه شریفه‌ای که می‌فرماید: «ان الله یجعل لکم فرقاناً»[۱۴] اگر تقوا بورزید خدا به شما فرقان و قوه تمیز میان حق و باطل می‌بخشد بنابراین از دیدگاه اسلام هر چند ایمان حدوئا مسبوق به فهم و معرفت است اما خود زاینده نوع معرفت خواهد بود یعنی رابطه ایمان و معرفت نوعی رابطه کنش و واکنش و تأثیر متقابل است که رشد هر یک کمال دیگری را در پی خواهد داشت«و اتقوالله ویعلّمکم الله»[۱۵] تقوای الهی پیشه کنید تا خداوند به شما علم عطا کند. درباره گزینه ب نتیجه آن است مراد آنست که ایمان مبتنی بر فهم نیست و فهم پس از ایمان حاصل می‌شود این سخن ناصواب است و اگر مراد آنست که برخی فهم‌ها و معارف پس از ایمان نصیب آدمی می‌شود مطلبی قابل قبول می‌باشد.
ج: آیا ایمان متوقف بر فهم است؟
اگر مراد آنست که ایمان مبتنی بر معرفت و مسبوق به فهم است این همان چیزی می‌باشد که گفتیم حق است و ثابت نمودیم اما اگر مراد آنست که باید تمام گزاره‌ها و حقائق دینی برای عقل آدمی مکشوف باشد و عقل به معرفت آنها نائل آید نمی‌تواند به چنین چیزی ملتزم شد زیرا پاره‌ای از گزاره‌ها و حقائق دینی می‌باشد که از قلمرو خارج است و عقل توانایی درک آنها را ندارد مانند علم به غیب و احوال معاد و یا فلسفه برخی احکام مانند تعداد رکعات نماز. البته شکی نیست ایمان و تعبد به این گونه امور اگر مبتنی بر مبنایی عقلانی و استوار باشد مانند اثبات وجود خداوند و صفات کمال او و عصمت پیامبران و دین می‌توان گفت چنین ایمانی نیز مبتنی بر معرفت و پذیرفتنی است.
منابع برای مطالعه بیشتر:
۱٫ محّمد تقی فعالی، ایمان دینی در اسلام و مسیحیت، بیجا، کانون اندیشه جوان، ۱۳۷۱٫

——————————————————————————–
[۱] . دایره المعارف روتلبح، ج۳، ص ۱۸۵، به نقل از ایمان و چالش‌های معاصر دکتر محمد تقی فعالی، ص۶۷٫
[۲] . علم و دین، ایان باربور، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، مرکز نشر دانشگاهی، ص ۲۶۳،۲۶۵٫
[۳] . محمد تقی فعالی، ایمان دینی در اسلام و مسیحیت، بیجا، کانون اندیشه جوان، ۱۳۷۱٫ ص۸۳،۸۹٫
[۴] . کیان ش، ۵۲، ص۱۴٫
[۵] . ر.ک، ص۲۹٫
[۶] . نهج البلاغه، خ۲۱۸٫ ص ۱۱۸۶٫
[۷] . بقره ۲۵۶٫
[۸] . قصص ۵۳٫
[۹] . علامه محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، تهران، دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۲، چ ۷۱، ص۸۵٫
[۱۰] . نل ۱۴٫
[۱۱] . عهد ۲۵٫
[۱۲] . نحل، ۱۲۵٫
[۱۳] . بقره ۱۷۰٫
[۱۴] . انفال ۲۹٫
[۱۵] . بقره ۲۸۲٫

 

 

تهیه وتنظیم : اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اشکذر

صدف و گوهر دین چیست؟

:
صدف و گوهر دین چیست؟

:
یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر در کشورها، در زمینه دین‌شناسی مورد بحث قرار می‌گیرد، بحث گوهر و صدف دین است کسانی که این بحث را مطرح می‌کنند، تلاش دارند تا آموزه‌های دینی را به دو دسته تقسیم کنند. که یک دسته دارای ارزش بیشتری هستند و در واقع هدف اصلی دین می‌باشد و ارزش‌های ذاتی دین به شمار می‌روند.
و دسته دوم، آموزه‌هایی هستند که نسبت به گروه اول ارزش کمتری دارند و مهم‌ترین خصوصیت‌شان این است که این گروه دوم، راه و وسیله‌ای برای رسیدن به آن ارزش‌های اصلی هستند، که گوهر محسوب می‌شوند، و این احکام همچون صدفی هستند که هم گوهر اصلی دین را حفظ می‌کنند و هم آن را پرورش می‌دهند. و اگر آن گوهر نباشد این صدف ارزش خود را از دست می‌دهد. چنان که اگر صدف نباشد، کسی نمی‌تواند به گوهر برسد به علاوه که گوهر را نمی‌توان به خوبی محافظت کرد.
مثل آن که در یک کشور قانون اساسی، که اهداف و ارزش‌های اصیل را تبیین می‌کند، می‌‌تواند گوهر محسوب شود و سایر قوانین عادی که برای اجرایی کردن اهداف قانون اساسی تنظیم می‌شوند، صدف این قوانین هستند اصل این تقسیم‌بندی، مورد تأیید علمای اسلامی نیز می‌باشد. و آن را قبول دارند ولی مهم آن است که اولاً بدانیم گوهر دین کدام است و صدف آن چیست و ثانیاً‌ متوجه باشیم که صدف بودن چیزی باعث بی‌ارزشی و رها کردن آن نمی‌شود. بلکه تمام آموزه‌های دینی لازم‌الاجرا هستند، و کسی نمی‌تواند آن‌ها را کنار بگذارد. و فایده این تقسیم‌بندی آن است که گوهر دین توسط صدف آن حفظ می‌شود و مهمتر آن که اعمال ظاهری و روبنایی، با گوهر دین ارزش‌گذاری و سنجیده می‌شوند، و معیار صحت و سعادت آنها، مطابقتشان با گوهر دین می‌باشد.
برای شناخت گوهر و صدف اصلی دین، می‌توان به بحث‌های مربوط به اهداف انبیاء و آیات مربوط به بعثت انبیاء مراجعه کرد.
آیت الله جوادی آملی،‌ نظریات مختلفی را درباره گوهر و صدف دین نقل کرده‌اند.[۱] و خودشان نیز معتقدند که هدف اصلی دین،‌تعالی یافتن و نورانی شدن انسان است.[۲] شهید مطهری نیز هدف اصلی دین را شناخت و نزدیک شدن به خدا معرفی می‌کنند.[۳] که البته تفاوتی بین دو نظر وجود ندارد. نظر این دو عالم بزرگوار را می‌توان از آیات قرآن و روایات اهل بیت استخراج کرد. چنان که آیات متعددی، قرآن کریم هدف انبیاء را تزکیه معرفی می‌کند. در آیات دیگر می‌فرماید قدافلح من زکیها (شمس، ۹) و یا قد افلح من تزکی (اعلی، ۱۴) به این معنا هر کس تزکیه کند و رستگار می‌شود. پس هدف انبیاء‌آن است که انسانها برای رسیدن به فلاح و سعادت، به تزکیه خود بپردازند.
البته در آیات دیگر اهداف دیگری نیز ذکر شده است مثل اقامه قسط و عدل اجتماعی (۲۵ حدید) و یا حل اختلافات مردم (۲۱۳ بقره) ولی چنان که شهید مطهری نیز ذکر کرده‌اند، این اهداف میانی دین هستند ولی هدف اصلی دین همان سعادت و جاودانگی فرد می‌باشد و لذا احکام و فروعات همه صدفی هستند که گوهردین را حفظ می‌کنند و راه رسیدن به گوهر را نیز نشان می‌دهند و در عین حال ارزش خود آنها هم به آن است که پیوسته با گوهر باشند. و چنان که انسانی که از نردبانی صعود می‌کند اگر بخواهد پله‌های پایینی را بردارد به این گمان که چون بالا رفته پس به آن نیازی ندارد. بی‌گمان سقوط خواهد کرد. کسی که بخواهد به تصور رسیدن به گوهر دین، صدف آن را رها کند در واقع خود را به ضلالت انداخته است.
بحث گوهر دین را از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان پی‌گیری کرد. و آن گوهر مشترک ادیان مختلف می‌باشد. که البته به دلیل تفاوت‌های فراوان همه ادیان موجود در عالم، از ادیان بدوی و بدون خدا گرفته تا مسیحیت و اسلام نمی‌توان وجه مشترکی برای همه آنها پیدا کرد ولی در میان ادیان ابراهیمی و الهی، مشترکات فراوانی یافت می‌شود. از جمله باور به اصول سه گانه توحید،‌نبوت معاد و او نیز بسیاری از باورهای فرعی مثل فرشتگان …. و همچنین اعمال و مناسک عبادی که در این ادیان وجود دارد.


پی نوشتها:
[۱]. جوادی آملی،‌عبدالله، دین‌شناسی، مرکز نشر اسراء، قم، ۱۳۸۱، ص ۵۹ ـ ۷۳٫
[۲]. هم او، نسبت دین و دنیا، مرکز نشر اسراء، قم،‌۱۳۸۱، ص ۲۵٫
[۳]. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۲،‌صدرا، تهران، ص ۱۷۷٫

 

اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اشکذر

برگزاری مراسم شب شعر کرامت دررضوانشهر

 

 

به همت انجمن شعرای مجمرعشق رضوانشهر وهمزمان با ایام ولادت با سعادت کریم اهلبیت امام مجتبی (ع) مراسم ویژه ای با حضور شعرای منطقه وتعدادی از شعرای استانی درمحل روزخانه حضرت صاحب الزمان (ع) رضوانشهر برگزار گردید .

دراین برنامه  مجریان وشعرای حاضر به قرائت اشعار وسروده های خود پیرامون این مناسبت پرداختند .

انجمن مجمر عشق یکی از تشکل های فرهنگی مدهبی شهرستان می باشد که درمناسبت های مختلف طول سال برنامه های ارزشمندی را اجرا می کند و از استقبال مردم برخوردار است .

آغاز ثبت نام مراسم معنوی اعتکاف رمضان درشهرستان اشکذر

آغاز ثبت نام مراسم معنوی اعتکاف درشهرستان اشکذر

اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اشکذر پس از تشکیل جلسه ستاد برگزاری مراسم معنوی اعتکاف درماه مبارک رمضان طی اطلاعیه ای اعلام کرد این سنت حسنه نبوی برای دومین سال پیاپی درتعدادی از مساجد این شهرستان برگزار خواهد شد . به گفته حجت الاسلام پورقیومی اعتکاف امسال درمرکز شهرستان همزمان با شبهای قدر ازاذان صبح روز شنبه ۱۹ ماه مبارک رمضان تا غروب  روز دوشنبه ۲۱ ماره رمضان درمحل مسجد حاجی غلام برگزار خواهد شد . . به گفته مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اشکذر برادران وخواهران علاقه مند به شرکت دراین مراسم معنوی می توانند جهت ثبت نام وشرکت دراعتکاف امسال تا روز پنج شنبه مورخ ۳وم تیر ماه به این اداره مراجعه نمایند.

جشن میلاد کریم اهل بیت (ع)

جشن میلاد کریم اهل بیت (ع)

مکان : روستای اتابک به همراه برنامه های شاد (سخنرانی ، مولودی و مسابقه )

زمان : دوشنبه شب ساعت ۲۱

اعتکاف رمضان

بسمه تعالی

«إلِهِی هَب لِی کَمالَ إلإنقِطاعِ إِلَیکَ»

 

مراسم معنوی

اعتکـاف ماه مبارک رمضان

 

«همزمان با ایام ولیالی باعظمت قدر»

(شنبه،یکشنبه ودوشنبه ۵لغایت۷تیر)

مهلت ثبت نام:پنج شنبه ۳/۴/۹۵مطابق با هفدهم رمضان المبارک

 

مکان ثبت نام:اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اشکذر

 

 

 

ستاداعتکاف-اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اشکذر

شب شعر کریم معرفت

زمان : یکشنبه ۳۰خرداد ساعت ۲۱:۳۰

مکان : رضوانشهر – میدان امام علی (ع) ، خ شهید برزگری – کوچه معلم – زورخانه صاحب الزمان (عج) مجومرد

نقش دین در زندگى فردى و اجتماعى را تبیین کنید؟

 

 

نقش دین در اجتماع جزئى از نقش دین در زندگى است. دین تنها در زندگى اجتماعى انسان [همچون] قانون و حکومت، نقش مؤثر ندارد، [بلکه] در زندگى فردى نیز نقش بسیار مؤثرى دارد؛ به ویژه دین اسلام یک نقش مستقیم و یک نقش غیرمستقیم در زندگى اجتماعى دارد. نقش مستقیم آن این است که مستقیما روى قانون، حکومت، سیاست و مفهوم حقوق و عدالت نظر دارد. از این نظر، یک فلسفه اجتماعى و یک مکتب است و نقش غیر مستقیمش این است که افراد را براى زندگى اجتماعى آماده مى کند.
نقش دین و ایمان در زندگى فردى، یکى بسط شخصیت و خروج از خودخواهى است. به قول راسل: «کارى که منظور از آن فقط درآمد باشد، نتیجه مفیدى به بار نخواهد آورد» [و] نه تنها براى دیگران نتیجه مفیدى به بار نخواهد آورد، کمالى هم در شخصیت فرد به وجود نخواهد آورد. شخصیتش توسعه نخواهد یافت و طبعا لذتش هم محدود و ناقص خواهد ماند. اگر در انسان، ایمان و اعتقاد به اصلى [ارادت به شخص و یا به آب و خاک نیز به صورت اصل در مى آید که ایمان و ارادت مى شود] باشد که بتواند انسان را به خود جذب و نسبت به خود فداکار کند، کانون حیات او را گرم تر و با نشاط تر و روشن تر و با رونق تر مى کند. پس یکى از آثار ایمان دینى این است که انسان را از خودى و خودپرستى خارج مى کند و شخصیت او را بسط مى دهد.
یکى دیگر [از آثار ایمان دینى،] شیرین کردن تلخى کار و سبک کردن سنگینى آن است. یکى دیگر تحمل پذیر کردن [سختى ها و مصیبت ها] است. یکى دیگر دلپذیر کردن پیرى، زایل کردن وحشت مرگ و تغییر دادن مفهوم مرگ از نیستى به تحول و انتقال است. یکى دیگر جلوگیرى از بیمارى روانى است. [یکى] دیگر آشنا شدن با نوعى لذت است که لذت روحانى نامیده مى شود. [یکى] دیگر امیدوارى به حق و حقیقت است و اینکه در ترازوى جهان، حق و باطل برابر نیست. [یکى] دیگر رضایت و انطباق و خوش بینى به نظام عالم است. همچنین [یکى دیگر از آثار ایمان دینى،] قدرت تملک نفس و رام کردن طبیعت نفسانى است.
نقش دین در اجتماع، یکى این است که پشتوانه اخلاق اجتماعى [همچون] صداقت و امانت [است]. اخلاق بدون ایمان، اسکناس بدون پشتوانه است. استدلال بدون منطق است. یکى دیگر، اطمینان و اعتماد افراد به یکدیگر است. [به ویژه] در روابط خانوادگى، در دوستى ها و معاشرت ها، در همکارى ها و تعاون ها.
حسن روابط اجتماعى به دو چیز است: عدالت و محبت. عدالت یعنى قناعت به حقوق و حدود خود و احترام به حقوق دیگران. و محبت یعنى یکى شدن روحى با دیگران. درد و رنج او را درد و رنج خود احساس کردن و لذت و خوشى او را لذت و خوشى خود احساس کردن. به عبارت دیگر، زندگى اجتماعى دو رکن دارد: قانون، عواطف. دین، هم پشتوانه حقوق و قانون است و هم برانگیزاننده عواطف و احساسات انسانى. در زمینه احترام به حقوق و قانون، شواهد تاریخى در اسلام فراوان است؛ مثلاً داستان على علیه السلام و هرموزان و عبیدالله عمر و داستان على علیه السلام و عقیل، داستان على علیه السلام و کسانى که در زمان عثمان اخاذى کرده بودند. از جنبه منفى، اوضاع امروز بهترین شاهد است که به قول ژرزوئه دوکاسترو «جهان در حالى که در علم و صنعت پیشرفت کرده است، سیاست جهان دوران توحش را طى مى کند».
نقش مهم دین در اجتماع این است که نوعى انقلاب فکرى و وجدانى به وجود مى آورد که عواطف و احساسات و هدف ها و ایدئال ها و معیارها دگرگون مى شود و جهان بینى عوض مى شود. آدمى خود را داراى رسالت احساس مى کند. زندگى اجتماعى جهت خاص پیدا مى کند و جهتى دیگر غیر از جهت زندگى فردى [را] درک مى کند. نوع دل بستگى ها عوض مى شود.

 

تهیه وتنظیم :       اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اشکذر

برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم استان در اشکذر

با حضور خانواده شهدا مدافع حرم:

مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم استان در حسینیه شهدا اشکذر برگزار شد.

به گزارش اشکذر خبر(اشکذر نیوز)،مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم استان در حسینیه شهدا اشکذر برگزار شد.

در این مراسم یکی از روحانیون به عزم غیور مردان دلاور استان در دفاع از حرم اهل بیت و حریم انقلاب اسلامی اشاره و گفت: گسترش فرهنگ ایثار و جهاد و روحیه مقاومت از موارد مهمی است که باید در کشور تقویت شود تا با کمک آن بتوانیم پشت دشمنان اسلام و رژیم آل سعود را به خاک بکشیم.
اجرای گروه سرود و تجلیل از صبر و مقاومت خانواده چند تن از شهدای مدافع حرم با اهدا لوحه یادبود پایان بخش این مراسم معنوی بود.

تصاویر : سایت اشکذر خبر

پاسخ رهبری به تهدید آمریکایی ها کوبنده بود

امام جمعه بخش خضرآباد در جمع نمازگزاران جمعه در مسجد امام زاده سیدکافی کافی آباد با اشاره به سخنان اخیر برخی از مقامات آمریکایی مبنی بر پاره کردن برجام پس از انتخابات ریاست جمهوری،پاسخ رهبر معظم انقلاب را کوبنده دانست.

به گزارش اشکذر خبر (اشکذر نیوز )، امام جمعه بخش خضرآباد در جمع نمازگزاران جمعه در مسجد امام زاده سیدکافی کافی آباد با اشاره به سخنان اخیر برخی از مقامات آمریکایی مبنی بر پاره کردن برجام پس از انتخابات ریاست جمهوری و پاسخ کوبنده رهبر معظم انقلاب دراین خصوص اشاره کرد و گفت: آمریکایی ها گفته اند که پس از انتخابات برجام را پاره می کنیم اما رهبر معظم انقلاب پاسخی کوبنده به آنها داد و فرمودند که ما نیز برجام را به آتش می زنیم.

وی یادآورشد: آمریکایی ها گمان می کنند با از بین بردن برجام می توانند به کشور ما آسیب وارد کنند اما کشور اسلامی ما توانمندتر از آن است که این تهدیدها بتواند به آن آسیبی وارد کند.
حجت الاسلام غالبی به تحولات بحرین به عنوان نمونه ای دیگر از جنایات آمریکا و عربستان سعوی اشاره کرد و افزود: دولت بحرین در اقدامی غیر انسانی ، غیر دینی و غیر شرعی در ماه مبارک رمضان برخی مساجد و نماز جماعت و دفاتر جمعیتی الوفاق را تعطیل و تعدادی از علما و مبلغان دینی را دستگیر و زندانی و فضای امینتی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه دولت بحرین از آمریکا و آل سعود دستور می گیرد، گفت : دولت بحرین باید بداند اینگونه اقدامات بحران بحرین را پیچیده تر می کند و جوابی نمی گیرد.
امام جمعه بخش خضرآباد با اشاره به در پیش بودن سالگرد ولادت با سعادت امام حسن مجتبی و نیمه ماه رمضان و نام گذاری آن به عنوان روز اکرام ایتام اشاره و اظهار کرد : در اسلام هیچ چیزی بالاتر از اکرام یتیم و اطعام مستمندان نیست و باید به دنبال اجرای سیره اهل بیت (ع) بود.