بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۷

تعداد بازدید: 94

هفته مبارزه با مواد مخدر(1- 6 تیر ماه)

هفته مبارزه با مواد مخدر(1- 6 تیر ماه)

برقراری ارتباط صحیح و مؤثر والدین با کودکان مهمترین اصل فرزندپروری است
منشأ اختلالات روانی، تمایلات سرکوب شده دوران کودکی است، دوران کودکی، سلامت روان کودکان و کیفیت رفتار والدین با فرزندان اهمیت زیادی دارد و متخصصین و نظریه‌پردازان، شیوه‌های صحیح و اصولی را برای فرزندپروری انتخاب کردند.
بسیاری از والدین امروزی نسبت به تربیت سخت‌گیرتر و نامطمئن‌تر شده‌اند و سطح توقع والدین از خودشان در امر تربیت و پرورش فرزندان بالا رفته است و آنان از خودشان انتظار زیادی دارند که در این زمینه موفق باشند
مطالعات و تحقیقات فراوانی به اثر فرزند بر هر یک از والدین و دیگر اعضای خانواده و یا بر کل خانواده به عنوان یک رابطه دوجانبه و تأثیر متقابل توجه داشته اند، اما بررسی مبانی روان شناختی ارتباط مؤثر و مطلوب والدین بر فرزندان از مهم ترین مسائل در حریم خانواده و سلامت روانی آن تلقّی می شود. آگاهی و شناخت کافی و عمیق از این مبانی می تواند ما را در پرورش شخصیت سالم فرزندان در خانواده یاری رساند و روش های مناسب و مؤثر را برای چگونگی و نحوه ارتباط والدین با فرزندان به دست دهد.

بخش های ارتباط مؤثروالدین با فرزندان
۱- توانایى بیان احساسات است. یکى از روش هاى خوب براى این کار، استفاده از ضمیر اول شخص است براى مثال: »من از دست تو ناراحت هستم .((
۲- پذیرش احساسات دیگران و احترام به حق دیگران براى بیان احساسات و عواطف است. براى مثال اگر کسى به ما بگوید:»از کارى که کردى خیلى ناراحت شدم )) باید این احساس را بپذیریم چرا که بسیار صادقانه بیان شده است.
۳- توانایى ارتباط موثر، توانایى ارتباط روشن است. این توانایى هنگامى که رساندن اطلاعات صحیح مطرح است، ضرورت بیشترى مطرح است، ضرورت بیشترى مطرح است، ضرورت بیشترى مییابد مثل ارائه راهنمایى و دستور العمل یا انجام یک تکلیف و یا آموختن مهارتى جدید.
۴- ابراز وجود است؛ یعنى ایستادگى بر آنچه که آن را باور داریم و در پى آن هستیم براى برقرارى یک ارتباط درست.
۲- مبانی روان شناختی ارتباط مؤثر والدین با فرزندان

لف- نگرش
اولین و مهم ترین مبنای روان شناختی ارتباط مؤثر والدین با فرزندان در حریم خانواده، نوع نگرش وال ایمان یک نگرش اصلی تلقّی شود، می توان در پرتو یک تحلیل عقلی آن را یک حالتی روانی دانست که در هر انسانی ممکن است ایجاد شود و دارای سه مؤلفه «عقیده و شناخت»، «علقه قلبی و عاطفی» و «رفتار ظاهری» می باشد. در واقع، ما ابتدا نسبت به موضوعی شناخت پیدا می کنیم و سپس نسبت به آنچه شناخته ایم جهت گیری عاطفی و انگیزشی اتخاذ می کنیم و در نهایت، بر اساس آن شناخت و آن انگیزش کیفیت رفتار خود را تعیین می کنیم.
دین به جهان و انسان است می توان برای نگرش سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری در نظر گرفت.
ب. دلبستگی
دلبستگی می تواند زمینه لازم برای تأثیر مثبت والدین بر فرزندان را فراهم نماید و فرزندان را به سوی تطبیق رفتار خود با والدین تشویق و ترغیب کند و مبنای رفتارشان را می توان در میزان و چگونگی دلبستگی آنها به والدین شان مشاهده کرد. دلبستگی در کودکی می تواند پایه ارتباط مطلوب والدین با فرزندان در دوره های بعدی باشد; زیرا در ابتدا کودک به این علت به سمت والدین متمایل می شود که آنها مهم ترین و قابل اعتمادترین و پایدارترین منابع او محسوب می شوند و زمینه ارتباط مؤثر والدین و فرزندان را یجاد می کنند.
ج. همدلی
همدلی عبارت است از کوشش برای هم احساسی با دیگری برای درک احساسات وی از دیدگاه خود او
برای همدلی می توان تأثیرات زیر را در زمینه ارتباط مؤثر والدین و فرزندان برشمرد:
۱٫ همدلی والدین تأثیر مهمی در محافظت و مراقبت از فرزند دارد; زیرا هنگامی که والدین از وضعیت و شرایط فرزندشان آگاه باشند و او را درک کنند، به دقت و درجه مراقبت خود نسبت به فرزندشان در هنگام بروز خطر می افزایند.
۲٫ هنگامی که فرزند احساس کند والدین او را درک می کنند احتمال بیشتری دارد که از توصیه های والدین خود پی روی نماید.
۳٫ هرگاه فرزند از رابطه همدلانه والدین با خود راضی باشد، حتی اگر از نتایج ارتباط رضایت نداشته باشد، کمتر علیه والدین حالت دفاعی به خود می گیرد
د. اب ابراز عواطف مثبت در فرزند موجب احساس مطبوع شود و فرزند مایل می شود آنچه در ما ایجاد خوشایندی می کند انجام دهد
عواطف مثبت نقش مهمی در پیامد علاقه فرزند به والدین دارد و در واقع، به شکل گیری نگرش مثبت به سخنان والدین می انجامد و زمینه را برای همکای و پذیرش پیشنهادهای آنها فراهم می کند.
هـ . ارتباط غیرکلامی
ارتباط مؤثر بیش از آنکه تحت تأثیر ارتباط کلامی باشد ناشی از ارتباط غیرکلامی است.
رفتار غیرکلامی را می توان نیرومندتر و حتی مؤثرتر از کلمات دانست. نیاز به درک اثرات ارتباط غیرکلامی، به ویژه در کار کردن با کودکان، از اهمیتی خاص برخوردار است; زیرا کودکان هنوز پیچیدگی ها و رموز ارتباط کلامی را به خوبی نمی دانند.
و. پذیرش غیرمشروط
بدین معنا که والدین، کودک و نوجوان را آن گونه که هست بپذیرند، هر چند ممکن است رفتار او مورد پذیرش آنان نباشد.
والدین باید درک کنند که رفتار برای فرد صاحب رفتار، اعم از کودک یا نوجوان، چه معنا و مفهومی دارد.کودکان باید مفهوم «من را دوست دارند اما از کارم خوششان نمی آید» را با تفکیک معنی در مورد والدین احساس کنند.
ابراز وجود
شامل گرفتن حق خود و ابراز عقاید، احساسات و افکار خویش به طور مستقیم و صادقانه است به نحوی که حقوق دیگران نیز محترم شمرده شود.
ابراز وجود متشکل از هفت مفهوم :»ابراز عقاید متفاوت، تقاضای تغییر رفتارهای نامطلوب از دیگران، رد درخواست های نامعقول دیگران، پذیرش کاستی های خود، آغاز و ادامه تعاملات با دیگران، ابراز احساسات مثبت و ادای جملات متعارف در هنگام مواجهه یا جدا شدن از دیگران «است. کسب این مهارت ىتواند از بروز معضل بزرگى چون اعتیاد جلوگیرى کند.

راهکارهایی برای برقرای ارتباط مؤثر والدین و فرزندان
– با رفتار و گفتار مثبت سرمشق و الگوی فرزندان خود باشید
– برای گوش دادن به حرف های فرزند خود وقت بگذارید
– ارتباط با فرزند اگر بر پایه محبت و عشق باشد، سبب ایجاد اعتماد به نفس در او می شود.
– ارتباط موثر والدین، رمز موفقیت فرزندان است.
– به جای فرزندان تصمیم نگیرید، آنها می خواهند مستقل باشند.
– فرزندانی که به راحتی با والدین خود صحبت نمی کنند، نمی توانند نیاز هایشان را مطرح کنند.
– فقط با ارتباط خوب و موثر می توانید به فرزندان توجه کنید و حامی آنها باشید.
– همیشه عامل عدم موفقیت هایمان خودمان هستیم
-به والدین توصیه می شود از واکنش های کلیشه ای مثل عبارت «مرد که گریه نمی کند» در مورد پسر نوجوان خود بپرهیزند. با احساسات او همدلی کنند و به آن ها احترام بگذارند. الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشند و او را تشویق کنند تا دوستان صمیمی برای خود پیدا کند و احساساتش را برای آن ها بیان کند.
– یکی از مهم ترین شاخصه های بهداشت روانی پسران نوجوان داشتن دوست صمیمی است.
چنان که در تحقیقات مشخص شده که پسران به کسی احتیاج دارند که بتوانند روابط صمیمانه ای با او برقرار کنند، کسی که به گفته آن ها « وقتی حرف می زنند آن ها را مسخره نکند»، بتواند اسرار آن ها را نگه دارد و یا احساسات و عواطف آ ن ها را درک کند. بنابراین لازم است نیاز نوجوانان پسر برای داشتن یک دوست صمیمی توسط والدین به رسمیت شناخته شود. اما همین که نوجوان به سن ۱۶ و ۱۷ سالگی می رسد با غلبه بر احساسات خود و کنترل آن ها اقدام به الگوپذیری از جامعه می کند. او قهرمانان خیالی که خودمتکی، مستقل، بدون احساس و تنها هستند را الگو قرار می دهد. این همان تصویر غلطی است جامعه از یک مرد ایده آل در ذهن پسران نوجوان ایجاد می کند.
* در حین صحبت کردن، کودک خود را مجبور کنید به چشم‌هایتان نگاه کند چرا که از نجایی که حواس کودکان به آسانی پرت می‌شود، لازم است اطمینان حاصل کنید که به هنگام صحبت کردن به شما نگاه می‌کند. اگر کودکتان از نگاه کردن به چشمان شما می‌ترسد یا احساس ناراحتی می‌کند، به او بیاموزید تا به دهان یا تمام صورتتان نگاه کند.
* سعی کنید آرام ولی محکم صحبت کنید. اگر معمولا هنگامی که کاری از کودکتان می‌خواهید صدایتان را بلند می‌کنید، کودک یاد می‌گیرد تا هنگامی که صدایتان را به حداکثر نرسانده‌اید، به شما بی‌توجهی کند.
* با جملات ساده صحبت کنید. از کلماتی که کودکتان نمی‌فهمد استفاده نکنید، سعی کنید ساده و روشن حرف بزنید. دستورات و توضیحات طولانی ممکن است باعث فراموش شدن بخش‌های اصلی صحبت‌تان شود. در ضمن یاد بگیرید پرچانگی نکنید.
* احساسات‌تان را به کودک بگویید، بدون آن‌که به طور مستقیم از کودک انتقاد کنید، به او بگویید که در مورد اعمال و رفتارش چه احساسی دارید.
* به طور مرتب با کودکتان صحبت کنید. هر روز، زمانی را به این کار اختصاص دهید حتی اگر این زمان، ۵ دقیقه هنگام خوابیدن کودک باشد.
* در حین صحبت کردن سعی کنید از مهارت‌هایی استفاده کنید تا مکالمه را زنده نگه دارید مثلا از پرسش‌هایی مانند: “بعدش چی شد؟ ” یا “اون چی گفت؟ ” برای افزایش اعتماد کودک و به حرف کشیدن او استفاده کنید.
* بگذارید کودک حس کند که شما از درد دل کردن با او خوشحالید. وقتی در مورد مسائلش با شما صحبت می‌کند، بگذارید حس کند که شما احساس خوبی نسبت به این کار دارید.
– گوش دادن به شیوه‌ای موثر، در واقع نوعی مهارت است. مهارتی که به والدین قابلیت و قدرت تصدی مسوولیت ارتباط با کودکشان را می‌دهد. گاهی پیدا کردن یک وقت مناسب برای گوش دادن به حرف‌های کودکان مشکل است ولی والدین اگر به برقراری یک ارتباط خوب می‌اندیشند و می‌خواهند پیوندهای ارتباطی خوبی با فرزندانشان داشته باشند، انجام این کار برای آنها ضروری است.
زمانی که به عنوان پدر یا مادر قصد برقراری ارتباطی موثر را با فرزند خود دارید بایستی سعی کنید روی درک احساس فرزندتان تمرکز کنید. در این مرحله آرامش خود را حفظ کرده و به خود بگویید که می‌خواهید احساسات کودکتان را کاملا درک کنید، نه این که فقط وضع موجود را عوض یا کنترل کنید. لازم است به کودک اجازه بدهید تمام حرف‌هایش را بزند و تا قبل از اتمام صحبت‌های او نباید صحبت کنید یا تصمیم بگیرید. نکته مهم دیگر این است که ما به عنوان پدر یا مادر ملزم نیستیم فقط وارد ارتباط کلامی با فرزندانمان شویم؛ می‌توانیم از تماس چشمی، لبخند، نگاه پرمعنا و حتی قدم زدن با او استفاده کنیم.
– به کودکانتان فرصت انتخاب دهید ودربسیاری ازمسائل به آنها انتخاب های محدودی را اعمال کنید تا خودشان تصمیم بگیرند. دادن آزادی درانتخاب ،به کودک احساس قدرت وتسلط می دهد واعتماد به نفسش را زیاد می کند.
– وقتی می دانیم انجام کاری کاملاً درست و به صلاح فرزندمان است، باید قاطعانه برخورد کرد؛ زیرا دستور قاطع به آنها می فهماند که باید رفتار بد خود را کنار بگذارند و فوراً آن طورکه شما می خواهید عمل کنند.
قاطع نبودن والدین باعث می شود کودکان فکرکنند در انجام دادن یا انجام ندادن کاری قدرت انتخاب دارند و می توانند هرتصمیمی که دوست دارند، بگیرند.
– باید درگفتن دستورات ازافعال مثبت بکاربرد زیرا کودکان دستورات مثبت را بهترازدستورات منفی انجام می دهند. به طورکلی بهتراست به طورمستقیم وآشکاربه آنها بگوییم که چه کاری را انجام دهند نه اینکه چه کاری را انجام ندهند.
– والدین باید بدانند که کودکان درهرسنی خصوصیات خاص خود را دارند ونباید ازکودکان انتظارداشت که مانند ما رفتارکنند ودرواقع بهتراست که والدین مثل کودکان رفتارکنند و نباید کودک را به این علت که مانند ما رفتارنمی کند سرزنش کنیم.
– اگرکودکتان رفتار بدی ازخود نشان داد نباید کودک را سرزنش کنید بلکه باید آن رفتاروکاربد را سرزنش کنید وبگوئید که فلان رفتاربد است ونباید انجام داد. زمانی که والدین عصبی هستند نمی توانند با کودک خود درست رفتارکنند. پس بهتراست که والدین درزمان عصبانیت چند دقیقه سکوت کنند تا خونسردی خود را بدست آورند.
بنابراین به جای واکنش سریع وتند دربرابررفتارنادرست بچه ها کمی صبرکرده وبا حفظ خونسردی خود به آموزش صحیح بچه ها بپردازند. زمانی که کودکتان رفتارنادرستی دارد بهتراست که خطای اورا به صورت سوالی بیان کنید. این موضوع باعث می شود که اول کودک درباره رفتارخود فکرکند ولجبازی نکند ،سپس تصمیم درست را بگیرد.
– همگام شدن: منظور از همگام شدن با دیگران، رسیدن به توافق با آنها، از طریق همانند شدن با آنهاست وقتی با دیگران همگام می‌شویم درست مانند آنست که به درون آنها می‌رویم، در ذهن آنها جای می‌گیریم و در نتیجه تجربه‌ای مشابه آنها پیدا می‌کنیم. تجربه‌ای که به درک ما از ادراک آنها منجر خواهد شد. اما چگونه؟

همگام شدن به جند طریق میسر می‌شود:

الف- همگام شدن در روحیه یا رفتار
وقتی در حالات روانی نظیر بشاش بودن، شور و شوق، خمودگی و نظایر آن، فرد دیگری را الگو قرار داده و درست مثل او عمل کنیم، در روحیه یا رفتار، با او همگام شده‌ایم.

ب – همگام شدن در زبان بدن
وقتی در شکل نشستن، ایستادن، راه رفتن و حالات بدن، مشابه فردی دیگر عمل می‌کنیم، در زبان بدن با او همگام شده‌ایم.

ج – همگام شدن در زبان و کلام
زمانی که تُن صدا ، بلندی یا کوتاهی صدا، یر و بمی صوت و سرعت یا شمردگی کلاممان را مشابه شخص دیگری می‌کنیم، در واقع در زبان و کلام، با او همگام شده‌ایم.

د – همگام شدن در باورها و عقاید
وقتی در نظام باورها و عقاید کسی با او شریک شده واحساس او را بیان می‌کنیم، در باورهای او با او همگام شده‌ایم.

ه – همگام شدن در تنفس
هماوایی در تنفس، و داشتن آهنگ تنفس مشابه یادگیری، همگامی در تنفس نامیده می‌شود.
نتیجه‌ گیری‌
رفتارهایی‌ که‌ از کودکان‌ سر می ‌زند و در واقع‌ سبک‌ زندگی‌ آنان‌ را نشان‌ می ‌دهد، آموختنی‌ و اکتسابی‌ است. بنابراین‌ آن‌ چه‌ در مورد شخصیت، عادات، تجربیات‌ و یادگیری‌ کودکان‌ مشاهده‌ می‌ کنیم، همه‌ نشأت ‌گرفته‌ و تأثیرپذیر از محیط‌ زندگیشان‌ است. روش‌هایی‌ که‌ والدین‌ در قبال‌ فرزندان‌ اعمال‌ می‌کنند، از جمله‌ روش‌های‌ تشویقی‌ و تنبیهی، قوانین‌ و مقررات‌ در خانواده، نحوه‌ اجرای‌ قوانین‌ خانواده، انعطاف‌ داشتن، سختگیر، قاطع‌ و یا تسلیم‌ شونده‌ بودن‌ در ساخت‌ فکری‌ کودکان‌ و رفتارهای‌ آنان‌ بسیار مؤثر است.

مرکز بهداشت شهرستان اشکذر

واحد سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد

تیر ماه 97

 

زندگینامه مرحوم مهندس علی محمد اشکی

مرحوم محمدعلی اشکی در سال 1309 در اشکذر به دنیا آمد، دوران 4 ساله دبستان را در فیروزآباد گذراند و 3 سال در اشکذر و 2 سال در مدرسه سعدی یزد تحصیلات خود را ادامه داد و مدرک سیکل خود را کسب کرد.

اشکذر خبر: مرحوم محمدعلی اشکی در سال ۱۳۰۹ در اشکذر به دنیا آمد، دوران ۴ ساله دبستان را در فیروزآباد گذراند و ۳ سال در اشکذر و ۲ سال در مدرسه سعدی یزد تحصیلات خود را ادامه داد و مدرک سیکل خود را کسب کرد.

در سن ۱۷ سالگی برای ادامه تحصیل به تهران عازم شد و به صورت شبانه به ادامه تحصیل پرداخت. از آنجا که به کارهای فنی علاقه وافری داشت رشته ساختمان را انتخاب کرد.

سپس کار تجربی را برای تحول در زندگی خود برگزید . در این راستا به مدت ۷ سال کارمند نمونه شرکت آرمان معرفی شد و بعد از کسب تجربه اقدام به تأسیس شرکت خصوصی کرد.

در مدت ۴۴ سال خدمت ارزشمند به میهن خود پروژه های عظیمی را در زمینه راه، ساختمان و راه آهن طرح ریزی و اجرا نمود.

بزرگترین پروژه عمرانی وی ، ساختمان شهرداری کل تهران به متراژ ۲۶ هزار متر مربع بوده است که با حدود ۲۰۰۰ کارگر و ۱۵۰ کارمند به مرحله اجرا در آمده است.

از دیگر پروژه های وی می توان به ساخت بازار رضا به طول ۲۴۶۰متر ، کارخانه ذوب آهن اصفهان ، شهرک آهن شهر بافق، شهرک ۴۰۰ دستگاه مشهد، هتل همای مشهد، ایستگاه راه آهن مشهد، خط راه اهن اصفهان- بافق،  طرح اصلاح توسعه حرم رضوی، دانشکده الکترونیک دانشگاه شیراز، ساختمان نیروی دریایی بندرعباس، مرکز مبادلاتی پستی تهران، خوابگاه دانشگاه شیراز نام برد.

ساخت پروژه های عمرانی وی در شهرهای تهران، بوشهر ، بندرعباس، اصفهان ، مشهد و یزد بوده است.

نام نیکوی مرحوم اشکی در شهر اشکذر با نام پارک اشکی و مسجد سبحان عجین شده است و رسم دیرینه وی در برپایی مراسم جشن تولد امام رضا (ع) در این مسجد نشان از ارادت وی آستان مقدس علی بن موسی الرضا دارد.

وی عصر روز شنبه ۲۷ خرداد ۹۷ در سن ۸۸ سالگی بر اثر کهولت سن دارفانی را وداع گفت.

روحش شاد و یادش گرامی

برگزاری جلسه داخلی با موضوع غنی سازی اوقات فراغت

جلسه داخلی کارکنان اداره تبلیغات اسلامی با حضور رئیس و کارشناسان اداره با موضوع اوقات فراغت در تاریخ  29 خرداد برگزار گردید .

در ابتدای جلسه حجت الاسلام دهقانی رئیس اداره تبلیغات اسلامی  شهرستان اشکذر بر غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان  با اجرای برنامه های فرهنگی متنوع  توسط اساتید متخصص در این زمینه  تاکید کرد .

در ادامه برنامه های اوقات فراغت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان  در تابستان پیش رو مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد و در پایان تصمیماتی اتخاذ گردید .

حضور رئیس اداره در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اشکذر مورخ 28 خرداد در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که با حضور مدیران دستگاه ها برگزار گردید ه بود شرکت کرد .

وی در این جلسه گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در سال 96 و برنامه های فرهنگی در این زمینه در سال 97 و همچنین پیشنهادهایی ارائه کرد

مبلغ زکات فطره و کفاره سال ۹۷ چقدر است؟

در آستانه عید سعید فطر/
حجت الاسلام فراهانی کارشناس استفتائات دفتر مقام معظم رهبری، از تعیین مبلغ زکات فطره و کفاره سال ۱۳۹۷ خبر داد.

مبلغ زکات فطره و کفاره سال ۹۷ را اعلام کردندبه گزارش اشکذر خبر؛ حجت الاسلام محمد فراهانی کارشناس استفتائات دفتر مقام معظم رهبری در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛در خصوصمبلغ فطریه و کفاره سال ۹۷، گفت: حداقل مبلغ فطریه برای هر نفر ۸ هزار تومان (براساس قوت غالب گندم) است.

وی ادامه داد: همچنین مبالغ کفاره غیر عمد روزی ۲۵۰۰ تومان و کفاره عمد روزی ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

*آیت‌الله علوی گرگانی

طبق اعلام دفتر معظم‌له مبلغ کفاره غیر عمد برای هر روز ۲ هزار تومان پول نان برای فقراست.

همچنین مبلغ فطریه برای هر نفر از گندم حداقل ۶ هزار تومان است و از برنج هم به ازای هر نفر سه کیلو از برنجی که غالباً مصرف می‌کنند داده شود و قیمت متوسط آن ۳۰ هزار تومان است.

*آیت‌الله شبیری زنجانی

دفتر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، مبلغ ۸ هزار تومان را بابت فطریه هر نفر به حساب گندم تعیین کرده است.

کفاره افطار غیر عمدی برای هر روز به حساب گندم حدود ۹۰۰ گرم است که در صورت اطمینان می‌توان قیمت آن را به مسکین داد تا به وکالت از او برای خودش این مقدار طعام بخرد.

همچنین مبلغ ۲ هزار تومان را برای کفاره افطار غیر عمدی و مبلغ ۱۲۰ هزار تومان را برای افطار عمدی تعیین کرده است.

کسی که نماز عید فطر می‌خواند باید فطریه را پیش از نماز عید پرداخت کند و یا به این نیت کنار بگذارد ولی اگر نماز عید نمی‌خواند باید تا غروب روز عید فطر، زکات فطره را پرداخت کند یا کنار بگذارد.

*آیت‌الله سیستانی

حداقل مبلغ فطریه در قم برای هر نفر ۶ هزار تومان (براساس قوت غالب گندم)، همچنین کفاره غیر عمد روزی ۲ هزار تومان و مبلغ کفاره عمد روزی ۱۲۰ هزار تومان تعیین شده است.

*آیت‌الله جوادی آملی

حداقل مبلغ فطریه برای هر نفر بین ۶ تا ۸ هزار تومان (براساس قوت غالب گندم) است.

همچنین کفاره غیر عمد روزی ۲ هزار تومان و مبلغ کفاره عمد روزی ۱۲۰ هزار تومان تعیین شده است.

*آیت‌الله سبحانی

حداقل مبلغ فطریه برای هر نفر ۸ هزار تومان (براساس قوت غالب گندم) و بر مبنای قوت غالب برنج هم قیمت سه کیلو برنج بر حسب نوع مصرف است.

همچنین کفاره غیر عمد روزی ۲۵۰۰ تومان و مبلغ کفاره عمد روزی ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

*آیت‌الله وحید خراسانی

حداقل مبلغ فطریه برای هر نفر ۷ هزار و ۵۰۰ تومان (براساس قوت غالب گندم)، همچنین کفاره غیر عمد روزی ۲ هزار تومان و مبلغ کفاره عمد روزی ۱۲۰ هزار تومان تعیین شده است.

حضور رئیس اداره در جلسه تجلیل از زحمات جهادگران

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اشکذر مورخ 24 خرداد به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در جلسه تجلیل از زحمات جهادگران با حضور جمعی از مدیران ادارات شهرستان در محل اداره جهاد کشاورزی شرکت کردند و دررابطه با نقش موثر آنان در راستای رشد مسائل اقتصادی مخصوصاً با توجه ها وتاکیدات  رهبر معظم انقلاب ، مطالبی بیان کردند

ضیافت افطاری دفتر امام جمعه اشکذر با حضورائمه جمعه اشکذر،زارچ، رستاق وشاهدیه و با حضورفرماندارشهرستان

گزارش تصویری مراسم

وهمچنین روحانیون ومبلغین بومی واعزامی اشکذر ورستاق تقدیم میگردد

دیداروسرکشی رئیس وکارشناس فرهنگی اداره ازروحانیون اعزامی درماه مبارک رمضان دربخش خضرآباد

 

 

حجت الاسلام عباس دهقانی رئیس اداره  به همراه حجت الاسلام سعیدذاکری نیا کارشناس فرهنگی واعزام ازروستاهای میل سفید ،خمسیان، دولاب ،اتابک وبامکان  دیدارکردند وازنزدیک با فعالیتهای روحانیون آشنا گردیدند

و بامشکلات تبلیغی مناطق آشنا شدندوازکلاسهای قرانی وفرهنگی که روحانیون تشکیل داده بودند بازدید وهدایایی فرهنگی به مبلغین اهداکردند