دیداروسرکشی رئیس وکارشناس فرهنگی اداره ازروحانیون اعزامی درماه مبارک رمضان دربخش خضرآباد

 

 

حجت الاسلام عباس دهقانی رئیس اداره  به همراه حجت الاسلام سعیدذاکری نیا کارشناس فرهنگی واعزام ازروستاهای میل سفید ،خمسیان، دولاب ،اتابک وبامکان  دیدارکردند وازنزدیک با فعالیتهای روحانیون آشنا گردیدند

و بامشکلات تبلیغی مناطق آشنا شدندوازکلاسهای قرانی وفرهنگی که روحانیون تشکیل داده بودند بازدید وهدایایی فرهنگی به مبلغین اهداکردند

تعداد بازدید: 123

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد


- 1 = 3